nieuwe directie casa arnhem

Tijdens de Opening van het Architectuurjaar 2019 op dinsdag 29 januari vierde CASA zijn derde lustrum. Deze mijlpaal vormde voor Edwin Verdurmen mede de aanleiding om na vijftien jaar zijn functie als directeur van CASA neer te leggen. Zijn taken heeft hij, in overeenstemming met het bestuur, overgedragen aan Ton Schulte en Inge Stevens, die de artistieke en zakelijke leiding op zich nemen.

Architectuurcentrum CASA werd eind november 2003 opgericht op initiatief van architecten Addy de Boer en Peter Groot, erfgoeddeskundige Roger Crols en Edwin Verdurmen. Verdurmen, eveneens opgeleid als architect, verbond zijn professionele ambitie met die van het jonge architectuurcentrum, waar hij zich bijna fulltime voor ging inzetten.
Onder zijn leiding groeide CASA in de afgelopen vijftien jaar uit tot het platform waar het debat over de ontwikkeling van de stad plaatsvindt. Daaraan heeft Verdurmen niet alleen als medeoprichter en directeur, maar ook als verbinder en discussieleider een essentiële bijdrage geleverd. Verdurmen blijft betrokken bij CASA als adviseur en moderator.

De nieuwe directie bestaat uit Ton Schulte en Inge Stevens, die beiden sinds het voorjaar van 2008 onderdeel van het CASA-projectbureau vormen. Schulte was de afgelopen jaren voornamelijk actief als programmamaker, onderzoeker en redacteur. Stevens was werkzaam als officemanager en producer. In het verlengde daarvan zijn zij nu respectievelijk artistiek-inhoudelijk en financieel-zakelijk verantwoordelijk. Onder de nieuwe leiding zijn continuïteit en kwaliteit gewaarborgd, maar zal het accent meer op de kernprogramma van CASA komen te liggen.

Het nieuwe jaarthema is daar de aanzet toe: in 2019 gaat CASA op zoek naar de (on)mogelijkheid van idealistische, innovatieve en visionaire architectuur en stedenbouw anno nu. Kapstok hiervoor is de honderdste verjaardag van het Bauhaus; de idealen van toen – waarin creativiteit en experiment, de kruisbestuiving van de verschillende disciplines en utopische visies voor een betere wereld voor iedereen centraal stonden – vormen het uitgangspunt voor het jaarthema van 2019: NUTOPIA!

www.casa-arnhem.nl